จีนกำหนดอุตสาหกรรม 82 ประเภทต้องขอใบอนุญาต

กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีนประกาศรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม 82 ประเภทที่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจากทางการภายในปี 2563 หวังคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตไวน์ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและเคมี เป็นต้น ใบอนุญาตจะกำหนดวิธีการและปริมาณการปล่อยมลพิษออกจากโรงงาน หากบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว อาจจะถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการ หรืออาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 1 ล้านหยวน (เกือบ 5 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ล่าสุดทางการจีนได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและธุรกิจผลิตกระดาษในประเทศแล้วกว่า 5,100 ฉบับ นับเป็นความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการลดปริมาณมลพิษในอากาศและในดิน หลังจากที่การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมในประเทศ.- สำนักข่าวไทย