กำหนดจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย.60

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ (12 ต.ค.) ประชุมครั้งที่ 4/2560 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมของการจัดงานนิทรรศการฯ แนวทางในการจัดผู้เข้าชมนิทรรศการ รวมถึงรูปแบบพิธีเปิดนิทรรศการและวางแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครบองค์ 5 คณะ ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายและผลสรุปการประชุมครั้งนี้ คือ เลื่อนกำหนดการจัดงานนิทรรศการฯ เป็นวันที่ 2-30 พ.ย.2560 คงเวลาเปิดปิด 07.00-22.00 น. คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ 1 การจัดแสดงที่เน้นให้ประชาชนและผู้พิการสามารถเข้ารับชมนิทรรศการในครั้งนี้ได้ แบ่งการจัดออกเป็นรอบ เข้าพร้อมกันรอบละ 5,000 คน ใช้เวลารอบละ 40-50 นาที เบื้องต้นแบ่งพื้นที่การจัดนิทรรศการ คือ ส่วนเข้าชมองค์พระเมรุมาศ ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการดูแลความปลอดภัยได้กำหนดให้ประชาชนขึ้นชมบนพระเมรุมาศ ในฝั่งทิศเหนือ (สะพานเกริน) ก่อนจะเดินแยกเป็น 2 ฝั่งโดยรอบพระเมรุมาศ และลงทางฝั่งทิศใต้ ซึ่งจะอนุญาตให้อยู่เฉพาะชาลาชั้นที่ 1

ส่วนถัดไป คือ นิทรรศการบนพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนัง สวนศาลาลูกขุน จะมีเนื้อหาในเรื่องการออกแบบการสร้างพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทับเกษตร ทิม จะเป็นอาคารเป็นนิทรรศการสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีกลุ่มที่มาเข้าชมแบ่งเป็นประชาชน 80,000 คน นักท่องเที่ยว 8,000 คน พระสงฆ์สามเณร 500 รูป ผู้พิการ 500 คน นักเรียนนักศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการนำเข้าชม 15,000 คน รวมต่อวันมีประมาณ 104,000 คน และตลอด 29 วัน คาดว่าจะมีผู้เข้าชมประมาณ 3 ล้านคน
ขณะที่คณะอนุกรรมการดูแลความปลอดภัยฯ พล.ต.ธานี ฉุยฉาย กล่าวว่า การเข้าชมจะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง 5 จุด ก่อนที่ผู้จะเข้าชมจะผ่านจุดคัดกรองด้านหน้ามณฑลพิธีสนามหลวง หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม จากนั้นภายในจะมีเต็นท์ให้พักคอย ก่อนที่จะจัด เป็นชุดเข้าชมชุดละ 5,000 คน โดยเจ้าหน้าที่จะแจกน้ำดื่มให้คนละ 1 ขวด และจะมีจุดบริการน้ำอยู่ภายใน เบื้องต้นให้ผู้ที่เข้าชมต้องเก็บขวดที่เจ้าหน้าที่แจกไว้สำหรับเติมน้ำในกรณีที่ต้องการน้ำดื่ม

ส่วนการกำหนดรอบเข้าชม จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งเตือนด้วยการกดสัญญาณบอกเวลา ซึ่งทุกอาคารสามารถเข้าชมได้ตามอัธยาศัย แต่อยู่บนกรอบระยะเวลาที่กำหนด

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเพิ่มเติมว่า มหรสพ การแสดงบนเวทีใหญ่ จัดเตรียมการแสดงโขนและนาฏศิลป์ โดยสำนักการสังคีตเริ่มการแสดง 18.00-22.00 น ที่ศาลาลูกขุน จะมีวงบัวลอย วงปี่พาทย์ บรรเลงดนตรีไทยหมุนเวียน ตั้งแต่ 08.00-22.00 น.

ขณะที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเน้นย้ำถึงการแต่งกายในการเข้าชมนิทรรศการ แม้จะเป็นช่วงที่ออกทุกข์แล้ว และไม่บังคับเป็นชุดขาวดำ แต่ขอให้เป็นการแต่งกายในชุดสุภาพ เหมือนกับการเข้าชมวัดพระแก้ว เส้นทางกระทรวงวัฒนธรรมจะออกแบบ ข้อกำหนดในการเข้าชมนิทรรศการอีกครั้ง.-สำนักข่าวไทย